Testing av ventilasjonssystem på to overbygde standplasser på Rena leir

Date Issued
2012-09-26
Keywords
Ammunisjon
Helsefare
Ventilasjon
Project number
2012/00567
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/917
Collection
Rapporter
12-00567.pdf
Size: 800k
Abstract
Formålet med denne studien var å teste forbedring av luftkvalitet rundt skytteren ved bruk av et ventilasjonsanlegg på en overbygd standplass på Rena. Tidligere er det gjennomført en test på et prototypanlegg som inkluderte to skyttere (FFI-rapport 2011/00937). I denne studien skulle det endelige anlegget testes ved å benytte seks skyttere. Skytterne var fordelt på to skytebaner (Bane 3 og 4). Karbonmonoksid (CO) ble målt ved hjelp av detektorer montert på skulderen til fem skyttere på hver bane. Metaller i svevestøv ble målt ved hjelp av filtre montert på skulderen til to av skytterne på hver bane og ved hjelp av en luftprøvetaker for store volum som ble plassert mellom to skyttere på hver bane. Skytterne skjøt 90 skudd hver med ventilasjonssystemet av, med ventilasjonssystemet på full hastighet, og med ventilasjonssystemet på redusert hastighet. Alle skjøt med HK416 og blyholdig ammunisjon (SS109). Resultatet viste en vesentlig reduksjon i både gasser og svevestøv/metaller med ventilasjonssystemet på full hastighet. På skytebane 4 ble det ikke observert noen nedgang i CO for to av skytterne med ventilasjonen på redusert hastighet, mens det på bane 3 ikke ble observert noen nedgang hverken i konsentrasjon av CO eller metaller med ventilasjonen på redusert hastighet.
The purpose of this study was to test the improvement of air quality around the shooter when using a ventilation system at a roofed range at Rena, Norway. An earlier study tested a prototype for the very same ventilation system for two shooters (FFI - report 2011/00937). In this study the complete installation was tested using twelve shooters. The shooters were divided on two different shooting ranges (Range 3, and 4). Carbon monoxide was measured with detectors mounted on the shoulders of five shooters on each range. Metals from dust in air were sampled on filters mounted on shoulders on two shooters at each range, and by a high volume air sampler placed between two of the shooters. The shooters fired 90 rounds each with the ventilation system off, running at full speed and running at reduced speed. The shooting was performed with HK416 and lead containing ammunition (SS109). The results show a considerable reduction of CO and metals when the ventilation system is running at full speed. However, at reduced speed no reductions in CO were observed at two of the shooters at range 4, and no reduction was observed in CO and metals at range 3.
View Meta Data