Testing av blindgjengere fra 12,7 mm og 20 mm MP-ammunisjon mot åpen ild - risiko for utilsiktet oppvarming

Date Issued
2000
Keywords
Risikoanalyse
Prosjektiler - MP
Hjerkinn
Project number
2009/01429
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2334
Collection
Rapporter
09-01429.pdf
Size: 4M
Abstract
Gjennom de siste tiårene har MP-ammunisjon i kaliber 12,7 mm og 20 mm blitt mer og mer utbredt i Forsvaret. Denne ammunisjonstypen inneholder en liten, men ikke ufarlig, mengde sprengstoff. I forbindelse med rydding og frigivelse av Hjerkinn skytefelt har Forsvarsbygg Utvikling øst/Hjerkinn PRO ønsket en vurdering av om menneskelig ferdsel med bruk av åpen ild i områder med nevnte blindgjengere er forbundet med risiko. Et oppdrag ble gitt av Forsvarsbygg til FFI. Resultatene fra oppdraget gjengis i denne rapporten. Forfatterne av rapporten vil takke senioringeniør Atle Skaugen ved miljølabben FFI for all hjelp med instrumentering, samt major Arnfinn Roseth (Forsvarsbygg Utvikling øst/Hjerkinn PRO) for all hjelp til praktisk gjennomføring av testkampanjen.
View Meta Data