Teknologiske trender Muligheter og utfordringer for fremtidens forsvar

Date Issued
2020-05
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2712
Collection
Fakta
FFI_Fakta_Teknologiske trender_Publ.pdf
Size: 3M
license.txt
Size: 2k
Abstract
Ny teknologi har potensial til å endre måten krig utkjempes på, og kan påvirke utfallet av konflikter og maktbalansen mellom stater. Å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med å unngå strategiske overraskelser og gi et forbedret grunnlag for langsiktig forsvarsplanlegging.
View Meta Data