Taktisk radio i felteksperiment og metode for rekkeviddemåling for trådløs datakommunikasjon

Date Issued
2010-03
Keywords
Radiokommunikasjon
Datamaskinnett - Protokoller
Project number
2009/01560
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2375
Collection
Rapporter
09-01560.pdf
Size: 1M
Abstract
Det er designet og implementert et kommunikasjonslag for utveksling av meldinger mellom enheter i ”Battlefield Management Systems” (BMS). ”User Datagram Protocol” (UDP) og ”Transmission Control Protocol” (TCP), over ”Internet Protocol” (IP), brukes som datatransportkanaler. Kommunikasjonslaget bruker taktiske dataradioer beregnet for bruk i ”Mobile Ad hoc NETworks” (MANET) som lavereliggende nettverkslag. Systemet ble brukt ved prosjekt TEKNISK, TEKnologier for NettverksIntegrert StridsKjøretøy, sitt ”Concept Development & Experiment” (CD&E) ved Rena leir i oktober 2008. Det er i tillegg utviklet programvare for måling av rekkevidde, for brukerdata, ved bruk av taktiske radioer som støtter IP-trafikk. Det rapporteres her om designkriterier og funksjonalitet, erfaringer fra CD&E, så vel som rekkeviddemålinger gjort med ett trådløst nettverkskort (IEEE 802.11) og tre taktiske radiotyper.
We have designed and implemented a communication layer for message transport between units of Battlefield Management Systems (BMS). User Datagram Protocol (UDP) and Transmission Control Protocol (TCP) over Internet Protocol (IP) are used for the data transport. Tactical radios operating as a Mobile AdHoc NETwork (MANET) are used as the lower network layers. This communication layer was used by project TEKNISK during Concept Development & Experiment (CD&E) at Rena Camp October 2008. Additionally we have developed software for measuring transmission range, for user data, for radio systems that support IP-traffic. This document reports on lessons learned during the experiment as well as subsequent measurement with one wireless network card (IEEE 802.11) and three tactical radio systems.
View Meta Data