Syntetisk miljø for CESMO-demonstrasjon

Date Issued
2010
Keywords
Modellering og simulering
Visualisering
Project number
2010/01250
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2431
Collection
Rapporter
10-01250.pdf
Size: 1M
Abstract
I forbindelse med møtet i NATO Signal Intelligence Electronic Warfare Working Group (SEWWG) i Norge i uke 16 i 2010, ble det planlagt å holde en demonstrasjon av en samvirkende ESM-operasjon (CESMO) i FFI Battle Lab. For å kunne bygge et taktisk bilde basert på ESM-peilinger, var det et ønske om et syntetisk miljø med simulering av de enheter som skulle inngå i operasjonen. Rapporten beskriver komponentene som inngikk i det syntetiske miljøet og hvordan det ble brukt under demonstrasjonen i FFI Battle Lab.
In connection with a NATO Signal Intelligence Electronic Warfare Working Group (SEWWG) meeting in Norway in week 16/2010, it was planned a demonstration of a cooperative ESM operation (CESMO) in the FFI Battle Lab. To build a tactical situation picture based on ESM bearings, a synthetic environment simulating the entities in the operation was wanted. This report describes the components of the synthetic environment and how it was used in the demonstration.
View Meta Data