Spredning av stridsgasser. Kamuflasje

Author
Skogen, Erling (red)
Date Issued
2004
Keywords
Kjemiske stridsmidler
Kamuflasje
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2574
Collection
Historisk
FFIs-historie-nr6.pdf
Size: 2M
license.txt
Size: 2k
Abstract
Under arbeider i komitéer og KRB-utvalg (Kjemiske/Radiologiske/Biologiske) for vurdering av farene ved fiendtlig bruk av moderne kjemiske stridsmidler i Norge (i første rekke nyutviklede nervegasser), ble det klart at det var et sterkt behov for å skaffe tilveie egen pålitelig og grunnleggende kunnskap om virkninger av angrep og om beskyttelsesmidler. Forskningssjef Egil Ronæss ved Avd for Kjemi (Avd K) initierte arbeidet på dette feltet. Einar Joranger, Randulv Os og Reidar Heggen har skrevet om forsøkene som foregikk ved FFI fra 1949 til 1969. FFIs første 20 år forløp uten organisert innsats innen feltet kamuflasje. I den første etterkrigstiden, hvor denne virksomheten naturlig ville hørt hjemme, var FFI bare sporadisk opptatt av problemområdet. I begrenset omfang ble det forsøkt skaffet oversikt over utviklingen av militært observasjonsutstyr, særlig i vestlige land. Men motmidler som kunne gi vern mot slikt utstyr (sensorer) hadde ennå ikke fått innpass i FFIs program. Etter hvert ble kamuflasje et viktig forskningsområde ved FFI hvor Olav Lillesæter og Eivind Strømman var sentrale medarbeidere og som har skrevet om dette arbeidet.
View Meta Data