SONATE 3.0 : a decision aid system to mitigate the impact of sonar operations in Norwegian waters on marine life

Date Issued
2008
Keywords
Fisk
Sonar
Miljøpåvirkning
Hval
Fiskeri
Project number
2008/01414
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2155
Collection
Rapporter
08-01414.pdf
Size: 2M
Abstract
The Royal Norwegian Navy has purchased five new frigates equipped with 1-8 kHz active sonars. Such sonars are potentially harmful to marine life. Mass strandings of whales have been claimed to be caused by naval sonar exercises. Furthermore, the navy has been met with allegations that fish are also affected. As a way to mitigate this potential problem, FFI has developed a decision aid tool for the Norwegian Navy, SONATE, which will help reduce the potential environmental impact of naval exercises. SONATE is a decision aid tool for use during planning and execution of sonar exercises, with the aim to minimize conflicts with activities such as fisheries, fish farms, tourism etc and influence of marine life. SONATE contains cartographic information on distribution maps, fishing activity and fish farms; it also contains a set of rules that defines areas where to avoid intensive and routine sonar exercises, information on critical frequency bands and sonar start-up procedures. This report gives a description of the tool SONATE, and it is divided into three main parts. The first part is a user interface description, meant for the ground level user. The second part is meant for the data manager who takes care of data updates and is responsible for distribution of new installation files. The third part is mainly written for the programmer. Finally a discussion about the result and about future plans is given.
Det norske forsvaret har kjøpt inn 5 nye fregatter som er utstyrt med 1-8 kHz aktive sonarer. Slike sonarer kan være potensielt skadelig for marint liv. Militære sonarøvelser har blitt beskyldt for å være årsaken til massestranding av hvaler. Det har også kommet fram påstander om at også fisk blir påvirket av miltiære sonarøvelser. For å prøve og begrense dette potensielle problemet, har FFI for Sjøforsvaret utviklet et beslutningsstøtteverktøy (SONATE), som vil hjelpe til å reduserere de potensielle miljømessige påvirkningene fra marineøvelser. SONATE er et beslutningsstøtteverktøy for bruk under planlegging og utføring av sonarøvelser, med hensikt å minimere påvirkningen på marint liv og konflikter med aktiviteter som industri fiskeri, havbruk, turisme etc. SONATE inneholder kartbasert informasjon med utbredelseskart, fiskeriaktivitet og havbruksanlegg. SONATE inneholder også et sett med regler som definerer områder der man bør unngå intensive og rutinemessige sonarøvelser, og informasjon om eventuelle oppstartsprosedyrer for sonar og kristisk frekvensbånd. Denne rapporten gir en beskrivelse av verktøyet SONATE. Rapporten er delt inn i tre hoveddeler. Den første delen er beregnet på en vanlig bruker og fungerer som brukerdokumentasjon, med beskrivelse av bruksområde og menyer. Den andre delen er beregnet på den som skal administrere og oppdatere database og lage nye installasjonsfiler. Den tredje delen er laget for programmerere som skal gjøre endringer i software, brukergrensesnitt etc. Til slutt er det gitt en diskusjon rundt resultatet og rundt planer for framtiden.
View Meta Data