SOA pilot 2011 - service infrastructure

Date Issued
2012-03-02
Keywords
Tjenesteorientert arkitektur
Nettverksbasert forsvar
Forskning - Metodologi
Project number
2011/02235
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/888
Collection
Rapporter
11-02235.pdf
Size: 970k
Abstract
The SOA1 pilot was demonstrated for the Norwegian Defense at FFI in June 2011. Our goal was to give a practical demonstration of some of the benefits of using a service-oriented architecture. In the pilot, we included a number of existing military operational systems and service-enabled these by using so-called wrappers. All these systems were then connected in a common information infrastructure, offering their information through services. In this report, we present the pilot and how it was carried out from a technical (SOA-oriented) point of view. We describe how the functionality of the systems were service-enabled, how the SOA infrastructure was realized, and our recommendations and lessons learned from the pilot.
SOA2-piloten ble vist for Forsvaret på FFI i juni 2011. Målet vårt var å gi en praktisk demonstrasjon av noen av fordelene med å bruke en tjenesteorientert arkitektur. I piloten tok vi utgangspunkt i et antall eksisterende militære operative systemer, og ga dem tjenestegrensesnitt ved hjelp av såkalte ”wrappere”. Alle disse systemene ble så koplet sammen i en felles informasjonsinfrastruktur, og informasjonen fra dem gjort tilgjengelig i form av tjenester. I denne rapporten presenterer vi piloten og gjennomføringen av den fra et teknisk (SOA-orientert) synspunkt. Vi beskriver hvordan funksjonaliteten i systemene ble gjort tilgjengelige som tjenester, hvordan SOA infrastrukturen ble realisert samt våre anbefalinger og lærdommer fra gjennomføringen av piloten.
View Meta Data