Simulation of bomb residue deposition following the Oslo bombing July 22, 2011

Date Issued
2012-11-16
Keywords
Modellering og simulering
Terrorhandlinger
Sprengladninger
Aerosoler
Project number
2012/01836
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/951
Collection
Rapporter
12-01836.pdf
Size: 1M
Abstract
The objective of the present study is to simulate the dispersion and make an assessment on the shape and concentration of the deposition of particle residues originating from the improvised explosive device used on July 22, 2011, in Oslo. The results indicate that the bomb residue deposition concentration can be expected to be significantly higher on building surfaces than on the ground. Relatively large particle concentration levels are to be expected on the leeward side of buildings over which the particle cloud has passed. These findings provide valuable insight that can be used when determining the best positions to collect samples in e.g., forensic work. The method used in this study also provides information of the size and shape of the contaminated area, in addition to the variation of local concentration levels. This could be valuable information in conjunction with the aftermath of the use of e.g., dirty bombs.
Målet med denne studien er å simulere spredning og avsetning av partikkelrester fra den improviserte eksplosivladningen som ble brukt 22. juli 2011 i Oslo, og å anslå omfanget av det forurensede området. Resultatene indikerer at konsentrasjonen av bomberester kan forventes å være betydelig høyere på bygningsoverflater enn på bakken. Relativt store partikkelkonsentrasjonsnivåer er å forvente på lesiden av bygninger. Disse funnene gir verdifull innsikt som kan brukes når man skal avgjøre de beste plasseringene å samle inn prøver i f.eks. etterforskingsøyemed. Simuleringsmetoden som ble brukt i denne studien gir også informasjon om størrelsen og formen på det forurensede området, i tillegg til variasjoner i lokale konsentrasjonsnivåer. Denne type informasjon er verdifull i forbindelse med vurderinger av omfang og konsekvenser ved bruk av f.eks. skitne bomber.
View Meta Data