Simple methods of estimating the hazardous area for a multiple blast situation

Date Issued
2012-08-24
Keywords
Beskyttelsesteknikk
Simulering
Estimasjonsteori
Project number
2012/01395
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/943
Collection
Rapporter
12-01395.pdf
Size: 623k
Abstract
Active Protection Systems (APS) may cause injury to personnel nearby. To estimate the potential injury from an APS we examine the general case of two charges detonating in relative proximity. Three different methods for estimating the combined hazardous areas and corresponding distances are evaluated by comparing with results from numerical simulations using ANSYS AUTODYN.
Aktive beskyttelsessystemer (APS) kan forårsake uønsket skade på personell i nærheten. For å estimere potensiell skade fra et APS ser vi på det generelle tilfellet hvor to ladninger detonerer i nærheten av hverandre. Tre forskjellige metoder for å estimere skadelig areal og avstand undersøkes og sammenlignes med resultater fra numeriske simuleringer i ANSYS AUTODYN.
View Meta Data