Sikker anvendelse av litiumbatterier

Date Issued
2010-01
Keywords
Litiumbatterier
Project number
2010/00215
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2349
Collection
Rapporter
10-00215.pdf
Size: 2M
Abstract
Rapporten tar sikte på å gi et minimum av bakgrunn for sikker bruk av batterier, herunder hvilke sikringsmekanismer man kan forvente i cellene og hvilke tiltak man selv må ivareta. En beskrivelse av bruken av de viktigste komponentene som sikringer, dioder, termiske brytere og andre strømbrytere er gitt. Videre har man tatt med et lite kapittel om valg av batterityper. Den overordnete målsetning er å sikre at valg av celler og sammensetningen av cellene blir slik at bruk av batterier har så lav risiko som mulig.
The purpose of this report is to give a minimum of information for the safe use and assembling of batteries. The requirements for battery safety circuits are described as well as the most common use of devices such as fuses, thermal fuses and cut-off devices and safety valves as well as the rational for the use of diodes in battery protection. A small chapter on the dimensioning of a battery for a defined use is also included. The main goal is to ensure that the choice of cells and the assembling of cells into batteries are done according to best practices.
View Meta Data