Shock sensitivity testing of Octols

Date Issued
2008
Keywords
Sprengstoffer - Følsomhet
Project number
2008/00468
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2105
Collection
Rapporter
08-00468.pdf
Size: 1M
Abstract
Octol 60/40 and 70/30 (HMX/TNT) have been tested with regard to shock sensitivity in Intermediate Scale GAP test. Both compositions were cast filled into the test tubes. An average density of 98.1% of TMD was obtained for the fillings with Octol 60/40 and 98.2 % of TMD for the fillings with Octol 70/30. The shock sensitivity for Octol 60/40 was found to be 14.5 kbar and for Octol 70/30 16.0 kbar, indicating that Octol 60/40 is slightly more shock sensitive than Octol 70/30.
Oktol 60/40 og Oktol 70/30 (HMX/TNT) har blitt testet med hensyn på sjokkfølsomhet i Intermediate Scale GAP test. Begge komposisjonene ble smeltestøpt i test rørene. En gjennomsnittlig tetthet på 98.1% av TMD ble oppnådd for fyllingene med Oktol 60/40 og 98.2% av TMD for fyllingene med Oktol 70/30. Sjokkfølsomheten ble funnet å være 14.5 kbar for Oktol 60/40 og 16.0 kbar for Oktol 70/30. Et resultat som gir Oktol 60/40 en noe høyere sjokkfølsomhet enn Oktol 70/30.
View Meta Data