Ship detection using high resolution satellite imagery and space-based AIS

Date Issued
2011-12-15
Keywords
Radar - SAR
Skip - Lokalisering
Satellittovervåking
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/848
Collection
Rapporter
11-01693.pdf
Size: 2M
Abstract
Denne rapporten presenterer en test utført i Malangen nær Tromsø i Nord-Norge i september 2010. Høyoppløselige Syntetisk Aperture Radar-bilder (SAR) fra RADARSAT-2 har blitt brukt for å analysere hvordan SAR-bilder og AIS-meldinger (Automatic Identification System) kan brukes som kooperativ rapportering og hvordan de kan kombineres. AIS-data, både landbasert og satellittbasert, har blitt brukt til å identifisere detekterte skip i SAR-bilder. Rapporten presenterer skipsdeteksjonsresultater i høyoppløselige bilder fra moden RADARSAT-2 Standard Quad-Pol (Quad-Polarisation) Mode, og hvordan disse resultatene sammen med landbasert og satellittbasert AIS kan brukes. Hvorfor skip detektert gjennom landbasert AIS ikke detekteres av AISSat-1 diskuteres.
This report presents a trial carried out in the Malangen area close to Tromsø city in the north of Norway in September 2010. High resolution Synthetic Aperture Radar (SAR) images from RADARSAT-2 were used to analyse how SAR images and AIS (Automatic Identification System) messages can be used as cooperative reporting and how they can be combined. AIS data, both land-based and space-based, have been used to identify detected vessels in the SAR images. The report presents results of ship detection in high-resolution RADARSAT-2 Standard Quad-Pol (Quad-Polarisation) images, and how these results together with land-based and space-based AIS can be used. Why vessels detected through the land-based AIS chain are not detected by AISSat-1 is discussed.
View Meta Data