Sakkyndigrapport etter inspeksjon av et nikkel metallhydridbatteri som hadde vært årsak til en brann

Date Issued
2016-02-05
Keywords
Nikkelmetallbatterier
Metallhydrid
Batterilading
Brann og brannskader
Brannfare
Project number
2015/02397
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1224
Collection
Rapporter
15-02397.pdf
Size: 972k
Abstract
FFI ble anmodet av IF forsikring ved Reidar Skrunes om å bidra til at årsaken til at en Apollo undervannsscooter brant opp under lading av batteriet ble avklart. Batteriet var bygget opp av 20 stk. NEXcell DD celler. Det ble sendt til FFI og inspisert i nærvær av importøren av scooteren (DACON AS, ved Tor Gundersen), IF og personell fra FFI. Lading av nikkelmetallbatterier termineres vanligvis ved at man måler en temperaturstigning på batteriet. I dette tilfellet fungerte ikke det, enten fordi temperatursensoren i batteriet feilet eller fordi kretsen i laderen som leser temperaturen ikke fungerte. Laderen ble ikke kontrollert av FFI. Overlading av et nikkelmetallhydridbatteri skal normalt bare føre til at batteriet blir ødelagt ved at cellene tørker ut og/eller kortslutter, men i dette tilfellet blåste en celle ut slik at innholdet ble eksponert mot luft. Kannen ble funnet i garasjedøren og var tom. I følge Energizer (som lager tilsvarende celler) er oppladet metallhydrid pyrofort, dvs. tenner spontant i nærvær av luft.
Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has been working on battery safety for many decades. Reidar Skrunes from IF Insurance asked if FFI could assist on a fire investigation where a battery in an Apollo DPV (underwater scooter) was suspected to be the cause of the fire. (DPV = Diver Propulsion Vehicle). The battery (24 V/20 Ah) was composed of 20 DD nickel metal hydride cells. The battery was sent to FFI and inspected in presence of the importer of the DPV, DACON AS and IF insurance. End of charge of nickel metal hydride batteries is commonly determined by an increase in cell temperature. The temperature increase is used to turn off the charger. In this case, the charging was not terminated; either because the temperature sensor did not work or the circuit in the charger measuring the temperature did not work. FFI did not analyze the charger. Normally, overcharge of NiMH only results in destruction of the battery cells from venting of gas, drying out of the electrolyte and internal short. In this case however, one cell vented violently. The cell can was found in the garage door and was empty. According to Energizer which makes similar cells, charged metal hydride burns spontaneously if brought into contact with air.
View Meta Data