Romvær - prosesser og effekter

Date Issued
2009
Keywords
Rommet - Utnytting
Romfart - Økonomiske virkninger
Romfart - Navigasjon
Romforskning
Project number
2009/01071
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2298
Collection
Rapporter
09-01071.pdf
Size: 3M
Abstract
Romvær er et begrep som dekker en rekke prosesser i jordens nære verdensrom. Felles for disse er at de alle er knyttet til vekselvirkningen mellom solen og jorden, og at de kan innvirke på en rekke teknologiske systemer som er av vital interesse i en moderne samfunnsstruktur. Denne rapporten gir en innføring i de fysiske prosessene, deres opphav i forskjellige solvariasjoner og deres rolle i avsetningen av energi gjennom sol-jord systemet. Deretter blir de mangeartete teknologiske konsekvensene av disse prosessene gjennomgått. Her blir det spesielt lagt vekt på de effekter som kan slå ut, helt eller delvis, samfunnskritiske systemer. I tillegg gis det en kort beskrivelse av varslingssystemer som allerede finnes på området, samt foreliggende planer for oppbygging av en egen uavhengig europeisk romværtjeneste.
Space weather is a concept which covers a series of processes in near Earth space. All of these processes have in common the fact that they are linked to the interaction between the sun and Earth, and that they can influence on several technological systems which are essential to a modern society. This report gives an introduction to these processes, their origin in various solar activities and their function in how energy is dissipated throughout the sun-Earth system. Furthermore, the extensive technological consequences of these processes are discussed. In particular, the effects which have the potential to knock out partly or completely critical systems will be emphasized. Finally, a short description of already available prediction capabilities and plans for the configuration of an independent European space weather service will be given.
View Meta Data