Rate table tests of low-cost inertial measurement units

Date Issued
2014-11-13
Keywords
Treghetsnavigasjon
Sensorer
Akselereasjon - Måleinstrumenter
Gyroer
Project number
2014/01970
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1097
Collection
Rapporter
14-01970.pdf
Size: 1M
Abstract
This report gives a summary of the results of a series of tests of low cost inertial measurement units conducted at FFI in late 2012. The units were all based on microelectromechanical technology (MEMS) and included the SiIMU02 and MinIM from Goodrich Atlantic Inertial Systems, HG1930 from Honeywell, STIM300 from Sensonor, MTI-300 and MTI-30 from XSens. The units were subjected to a range of tests to determine their stability over time, noise and bias properties, repeatability and performance when subjected to temperature variations. Parameters outside the specifications were found for all sensors, especially for accelerometer and gyro biases and random walk. All units were found to have acceptable temperature sensitivity and repeatability performance between power-ons.
Denne rapporten sammenfatter resultatene fra en rekke tester av lavkost treghetssensorenheter gjennomført ved FFI i slutten av 2012. Følgende enheter ble testet, alle basert på mikroelektromekanisk teknologi (MEMS): SiIMU02 og MinIM fra Goodrich Atlantic Inertial Systems, HG1930 fra Honeywell, STIM300 fra Sensonor, MTI-300 og MTI-30 fra XSens. Enhetene ble testet med henblikk på stabilitet over tid, støy- og biasegenskaper, repeterbarhet og ytelse under varierende temperaturforhold. For alle enhetene ble det funnet parametere utenfor spesifikasjonene, særlig for akselerometer- og gyrobiaser og random walk. Alle enhetene hadde aksepterbar temperatursensitivitet og repeterbarhet mellom påslag.
View Meta Data