Quality aspects of Web services

Date Issued
2012-12-14
Keywords
Tjenesteorientert arkitektur
Nettverksbasert forsvar
Internett
Project number
2012/02494
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/968
Collection
Rapporter
12-02494.pdf
Size: 9M
Abstract
This report is a compilation of published papers which cover aspects related to Web services quality. Quality-of-Service (QoS) is often said to deal with the properties of a system that address non-functional requirements. This encompasses topics such as improving the users’ experience of the systems, ensuring that the system uses its resources in the best available manner, ensuring that the systems functions correctly, and so on. This report discusses QoS support for Web services, and summarizes research in that area performed by FFI project 1176 by including relevant external publications in appendices.
Denne rapporten er en artikkelsamling med introduksjon som dekker arbeid relatert til Web services og kvalitet. Tjenestekvalitet (QoS) kan sies å være de sidene av et system som det stilles krav til ut over den grunnleggende funksjonaliteten. Dette omfatter slike ting som å forbedre en brukers oppfattelse av bruken av systemet, å sikre at systemet bruker sine ressurser på best mulig måte, å sikre at systemet fungerer som det skal, osv. Denne rapporten tar for seg tjenestekvalitetsstøtte for Web services, og oppsummerer forskning som FFI-prosjekt 1176 har foretatt på dette området. Relevante eksterne publikasjoner er gjengitt som vedlegg for å utdype aspektene som diskuteres.
View Meta Data