Prosjekt 1013 Vindkraftutbyggingens påvirkning på Forsvarets elektromagnetiske systemet (VINDKRAFT) - sluttrapport

Date Issued
2007
Keywords
Vindkraft
Vindmøller
Radar
Radiolinjer
Project number
2007/01344
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1846
Collection
Rapporter
07-01344.pdf
Size: 1M
Abstract
Vindkraftutbyggingen er i full gang – også i Norge. Det har gjennom studier og feltforsøk i flere land vist seg at vindmøller har innvirkning på ulike elektromagnetiske systemer. Dette kommer av at vindmøllene er store, laget av radarreflekterende materialer og i tillegg har bevegelige deler. Prosjektet har sett på innvirkningen på radar, sekundær radar, radiolinje og passive sensorer. Hovedleveransen fra prosjektet har vært støtteverktøyet WTES. Dette er utviklet for å støtte Forsvarets saksbehandling av konsesjoner om vindkraftutbygging. Prosjektet har i tillegg utgitt åtte rapporter, deltatt i internasjonale fora og arrangert to vindkraftseminarer med deltagelse fra vindkraftindustrien og Forsvaret.
The wind energy developments are increasing – in Norway as well. Studies and experiments in different countries show that wind turbines are having impact on different electromagnetic systems. This is caused by the size of the wind turbines, the radar reflecting material used and the moving parts of the wind turbines. Our project has studied the impact from wind turbines on radar, secondary radar, radio link and passive sensors. The main delivery has been the software supporting tool WTES. This is developed to support the Defence in their treatment of applications for a concession on wind energy development. The project has published eight reports, participated in international forums and has arranged two seminars on wind energy. The seminars had participants from the wind energy developers, public authorities and the Defence.
View Meta Data