Planned and early results of low elevation angle measurements at Ka-band from two projects in Norway

Date Issued
2013-03-15
Keywords
Radiobølger - Forplantning
Satellittkommunikasjon
Project number
2013/00729
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1283
Collection
Rapporter
13-00729.pdf
Size: 462k
Abstract
Geostationary satellite fixed communication services for high latitude and mostly maritime environment are increasingly important for Norway and the regions in the high north in general. Although measurement results have been reported from several earlier experiments there is still a lack of satisfactory knowledge, particularly at Ka-band, both with respect to attenuation due to hydrometeor precipitation and to clear air scintillation and ducting effects. New measurement experiments are being and have been set up to collect more data. This report presents two initiatives: the ESA project on Ka-band radio characterization for SatCom services in arctic and high latitude regions and early results from another project run by FFI and the Norwegian Defence. The two projects will in total take measurements from 7 locations. The measurement stations’ latitudes range from 57° to 78° N and cover both a maritime and in-land climates. The projects will run until the end of 2015.
Kommunikasjon ved høye breddegrader ved hjelp av geostasjonære satellitter blir stadig viktigere for Norge og for nordområdene generelt. Det er begrenset kunnskap om signaldempning fra nedbør, hurtig signal funkling og ledet utbredelse av radiobølger på Ka-bånd. Få målinger har til nå vært utført i disse områdene. Det er behov for nye målekampanjer for å samle inn data. I denne rapporten beskrives to initiativer: ESA prosjektet Ka-band radio characterization for SatCom services in arctic and high latitude regions og tidlige resultater fra et prosjekt ledet av FFI og det norske Forsvaret. De to prosjektene vil til sammen samle inn data fra 7 lokasjoner. Målestasjonenes breddegrad er fra 57° til 78° N og dekker både maritimt og innlandsklima. Prosjektene vil pågå til slutten av 2015.
View Meta Data