Oversikt over FFIs vitenskapelige publiseringer i 2018

Author
Hammer, Anne-Lise
Uhlen, Bjørg
Musæus, Caroline
Date Issued
2019-06-18
Keywords
Publisering
Tidsskrifter
Fagfekkevurdering
Project number
19/01232
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2559
Collection
Rapporter
19-01232.pdf
Size: 1002k
Abstract
Rapporten gir en oversikt over FFI-forskernes vitenskapelige publiseringer i fagtidsskrifter med fagfellevurdering og annen publisering med nivåinndeling. Oversikten er hentet ut fra den norske publiseringsbasen CRIStin, som er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskole (UH)-sektoren. Oversikten viser en fordeling på nivå 1 og nivå 2 (høyeste faglig nivå)-tidsskrifter og på avdelinger og annen publisering med nivåinndeling. FFI har som mål å øke publisering i renommerte fagtidsskrifter. Policy er å velge tidsskrifter med åpen tilgang når det er mulig. Antall publiseringer er sunket fra 2017 til 2018. Andel publiseringer i tidsskrifter på høyeste faglig nivå er også sunket, og er lavere enn gjennomsnittet, som er 20 prosent.
This report gives an overview of publications in peer reviewed scientific journals and other scientific publications by FFI researchers in 2018. The overview is retrieved from the Norwegian publications database Current Research Information Systems in Norway (CHRIStin),which is a common system for the registration an reporting of research activities for institutions in the health sector, the institute sector and the university and college sector. The overview shows the publications distributed on level 1 and level 2 journals (level 2 being the highest) and on the4 FFI departments and other scientific publications in the level system. FFI aims to increase the number of publications in renowned journals. Policy is to choose open access journals when possible. The number of peer reviewed articles has decreased from 2017 to 2018. The percentage on level 2 has also decreased, and is lower than the average, which is 20 percent.
View Meta Data