Oversikt over FFIs publisering i fagtidsskrifter 2016

Date Issued
2017-06-22
Keywords
Publisering
Tidsskrifter
Fagfellevurdering
Project number
17/01468
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1329
Collection
Rapporter
17-01468.pdf
Size: 603k
Abstract
Rapporten gir en oversikt over FFI-forskeres publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering i 2016. Oversikten er hentet ut fra den norske publikasjonsdatabasen CRIStin, som er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskole (UH)-sektoren. Oversikten viser en fordeling på nivå 1- og nivå 2 (høyeste faglige nivå)-tidsskrifter og på avdelinger. FFI har som mål å øke publiseringen i renommerte fagtidsskrifter. Policy er å velge open access-tidsskrifter når det er mulig. Antall publiseringer er steget fra 2015 til 2016. Andel publiseringer i tidsskrifter på høyeste faglig nivå er sunket og lavere enn gjennomsnittet, som er 20 prosent.
This report gives an overview of publications in peer reviewed scientific journals published by FFI researchers in 2016. The overview is retrieved from the Norwgian publications database Current Research Information System in Norway (CRIStin), which is a common system for the registration and reporting of research activities for institutions in the health sector, the institute sector and the university and college sector. The overview shows the publications distributed on level 1 and level 2 journals (level 2 being the highest) and on the FFI departments. FFI aims to increase the numer of publications in renowned journals. Policy is to choose Open Access Publications when possible. The number has increased from 2015 to 2016. The percentage of publications on level 2 has decreased and is lower than the average, which is 20 percent.
View Meta Data