Oversikt over FFIs publisering i fagtidsskrifter 2015

Date Issued
2016-07-01
Keywords
Publisering
Tidsskrifter
Fagfellevurdering
Project number
16/01425
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1245
Collection
Rapporter
16-01425.pdf
Size: 702k
Abstract
Rapporten gir en oversikt over FFI-forskeres publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering i 2015. Oversikten er hentet ut fra den norske publikasjonsdatabasen CRIStin, som er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskole (UH)-sektoren. Oversikten viser en fordeling på nivå 1- og nivå 2 (høyeste faglige nivå)-tidsskrifter og på avdelinger. FFI har som mål å øke publiseringen i renommerte fagtidsskrifter. Antall publiseringer er steget fra 2014 til 2015. Andel FFI-publiseringer i tidsskrifter på høyeste faglige nivå er sunket, og er noe lavere enn gjennomsnittet, som er 20 prosent.
This report gives an overview of publications in peer reviewed scientific journals published by FFI researchers in 2015. The overview is retrieved from the Norwegian publications database Current Research Information System in Norway (CRIStin), which is a common system for the registration and reporting of research activities for institutions in the health sector, the institute sector and the university and college sector. The overview shows the publications distributed on level 1 and level 2 journals (level 2 being the highest) and on the FFI departments. FFI aims to increase the number of publications in renowned journals. The number has increased from 2014 to 2015. The percentage of publications on level 2 is a little lower, and is lower than the average, which is 20 percent.
View Meta Data