Oversikt over FFIs publisering i fagtidsskrifter 2012 og 2013

Date Issued
2014-11-21
Keywords
Publisering
Tidsskrifter
Fagfellevurdering
Project number
2014/02169
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1096
Collection
Rapporter
14-02169.pdf
Size: 353k
Abstract
Rapporten gir en oversikt over FFI-forskeres publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering i årene 2012 og 2013. Oversikten er hentet ut fra den norske publikasjonsdatabasen CRIStin, som er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskole (UH)-sektoren. Oversikten viser en fordeling på nivå 1- og nivå 2 (høyeste faglige nivå)-tidsskrifter og på avdelinger. FFI har som mål å øke publiseringen i renommerte fagtidsskrifter. Antall publiseringer er økt fra 2012 til 2013. Andel FFI-publiseringer i tidsskrifter på høyeste faglige nivå er høyere enn gjennomsnittet, som er 20 prosent.
This report gives an overview of publications in peer reviewed scientific journals published by FFI researchers in the years 2012 and 2013. The overview is retrieved from the Norwegian publications database Current Research Information System in Norway (CRIStin), which is a common system for the registration and reporting of research activities for institutions in the health sector, the institute sector and the university and college sector. The overview shows the publications distributed on level 1 and level 2 journals (level 2 being the highest) and on the FFI departments. FFI aims to increase the number of publications in renowned journals. The number has increased from 2012 to 2013. The percentage of publications on level 2 is higher than the average, which is 20 percent.
View Meta Data