Oversikt over det internasjonale operasjonsanalysemiljøet - konferanser, tidsskrifter og organisasjoner

Date Issued
2016-09-22
Keywords
Operasjonsanalyse
Konferanser
Tidsskrifter
Publisering
Project number
16/01826
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1198
Collection
Rapporter
16-01826.pdf
Size: 489k
Abstract
Denne rapporten gir en oversikt over internasjonale organisasjoner, grupper, konferanser og tidsskrifter innen operasjonsanalyse (OA) som er relevante for kompetanseområde OA ved FFI. Rapporten er en oppdatering av FFI-rapport 2005/01802 «Oversikt over det internasjonale operasjonsanalysemiljøet – Konferanser, journaler og organisasjoner» av Martin Gilljam. Det finnes både generelle og militære konferanser og tidsskrifter innenfor fagområdet operasjonsanalyse For FFI er de militære kanalene viktige med tanke på faglig utbytte og nettverksbygging. De generelle kanalene er imidlertid mer anerkjente og derfor relevante for FFI-forskere som ønsker å sikte høyere når det kommer til publisering. For kompetanseområde OA er det viktig at FFI publiserer både i militære og generelle publiseringskanaler.
In this report, we give an overview of international organizations, groups, conferences and journals within the field of operations research (OR) that are relevant to the OR group at FFI. The report is an updated version of FFI report 2005/01802 «Oversikt over det internasjonale operasjonsanalysemiljøet – Konferanser, journaler og organisasjoner», written by Martin Gilljam. There are both military and general OR conferences and journals. To FFI, the military OR publication channels are important. However, the general OR publication channels are more recognized, and therefore relevant to scientists at FFI that aim higher when it comes to publication. To the OR group in general, it is important that FFI publishes in both military and general OR journals and conferences.
View Meta Data