Optimeringsmetoder innen operasjonsanalyse - en oversiktsstudie

Date Issued
2008
Keywords
Operasjonsanalyse
Optimalisering
Heltallsoptimalisering
Project number
2008/00123
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1926
Collection
Rapporter
08-00123.pdf
Size: 471k
Abstract
Denne rapporten er en oversiktsstudie av optimeringsmetoder, utarbeidet av prosjekt 1068 ”Metoder og modeller for analyse av freds- og lavintensitetsoperasjoner”. Bruk av optimeringsmetoder er veletablert innen operasjonsanalyse. Imidlertid har slike metoder i liten grad vært benyttet for analyseformål ved instituttet de senere årene. Rapporten skal derfor bidra til å øke bevisstheten rundt hvilke muligheter optimering gir for slike formål. Ulike typer optimeringsmodeller og hvilke løsningsmetoder som egner seg for disse blir gjennomgått. Rapporten belyser også hvordan optimering skiller seg fra andre metoder innen operasjonsanalyse. Det blir beskrevet i hvilke sammenhenger optimering egner seg som analyseverktøy, samt hva som ofte er de største utfordringene ved bruk av optimering. Forutsetninger for at optimering skal være et effektive hjelpemiddel i analyser, er at forskerne har erfaring i å bruke det og at de har tilgang på gode verktøy som lett lar seg integrere med andre applikasjoner.
This report has been written as a part of project 1068 Methods and models for analyzing peace and low intensity operations. Optimization is a well established tool within the area of operations research. However, optimization is not used to a large extent for analytic purposes at the Institute. The purpose of this report is to show some of the possibilities that lie in the use of optimization, especially within the type of problems that often form the basis of analyses performed at the Institute. Different types of optimization models are described, in addition to some of the methods that are commonly used to solve these problems. The report also speaks of the differences between optimization and other common methods within the area of operations research. Some of the challenges in the use of optimization are described. Experience is essential for optimization to be an effective tool for analysis. It is also necessary with access to quality tools which are easily integrated with other applications.
View Meta Data