OA support to PRT Meymaneh

Date Issued
2011
Keywords
Afghanistan
Operasjonsanalyse
Project number
2010/02151
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2445
Collection
Rapporter
10-02151.pdf
Size: 229k
Abstract
FFI has since December 2008 deployed operational analysts to the PRT Meymaneh. This report documents experiences and lessons identified from the first three deployments. The concept for OA support is also described, in addition to a short description of the PRT’s history and organization.
FFI har siden desember 2008 deployert operasjonsanalytikere til PRT Meymaneh. Denne rapporten oppsummerer erfaringer og lærdommer fra de tre første deployeringene. Konseptet for OA-støtte blir også beskrevet, i tillegg til en kort oversikt over PRT-ets historie og organisasjon.
View Meta Data