NorSat-3 Skipsovervåking med navigasjonsradardetektor

Date Issued
2018-04
Keywords
Satellitter
Maritim overvåking
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2595
Collection
Fakta
FFI-Fakta_NorSat3 Skipsovervåking.pdf
Size: 3M
license.txt
Size: 2k
Abstract
I 2019 sendes mikrosatellitten NorSat-3 opp med en radardetektor utviklet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det skal gi bedre oversikt over skipstrafikken i norske farvann.
View Meta Data