Norge - en motvillig europeer i nord

Author
Knutsen, Bjørn Olav Haram
Steinveg, Beate
Date Issued
2023-03-23
Keywords
EU
Europeisk integrasjon
Europeisk sikkerhet
Nato
Norge
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3165
DOI
10.18261/nnt.40.1.2
Collection
Articles
Description
Knutsen, Bjørn Olav Haram; Steinveg, Beate. Norge - en motvillig europeer i nord. Nytt Norsk Tidsskrift 2023 ;Volum 40.(1) s. 5-17
2136289.pdf
Size: 1011k
Abstract
Denne artikkelen spør hva Norge, som et lite land utenfor EU, kan gjøre for å styrke sin posisjon som en viktig aktør i nordområdene. Russlands angrep på Ukraina og en tiltakende arbeidsdeling mellom EU og Nato for organiseringen av europeisk sikkerhet bidrar til en marginalisering av Norge. Årsaken er at Norge ikke deler lik sikkerhetspolitisk status med de øvrige nordiske land, etter at Finland og Sverige søkte om Nato-medlemskap og Danmark opphevde sitt forsvarsforbehold i EU.
View Meta Data