Noise near the shooter's ear using plastic short range training ammunition and plastic blank ammunition

Date Issued
2016-02-02
Keywords
Skuddstøy
Støymåling
Skytefelt
Akustisk kildenivå
Håndvåpen
Project number
2015/01918
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1134
Collection
Rapporter
15-01918.pdf
Size: 9M
Abstract
This report is a delivery to Nammo Bakelittfabrikken AS. It documents that NM250 plastic short range training ammunition and NM226F1 plastic blank ammunition make less noise at the shooter’s ear than ball ammunition in caliber 5.56x45 mm NATO (NM255). We have also measured NM126 and NM134 plastic blank ammunition (7.62x51 mm NATO) relative to NM231, with the same result. We use methods defined in MIL-STD-1474D. When comparing training and blank ammunition with standard ammunition, we see that the peak pressure and the C-weighted sound exposure level is smaller for training and blank ammunition. This means that the use of such ammunition reduces the possible risk of hearing damage for the shooter.
Denne rapporten er laget for Nammo Bakelittfabrikken AS. Det dokumenteres at NM250 treningsammunisjon og NM226F1 løsammunisjon lager mindre støy ved skytterens øre enn skarp ammunisjon i kaliber 5.56x45 mm NATO (NM255). Vi har også undersøkt løsammunisjon i kaliber 7.62x51 mm (mot NM231), med samme resultat. Vi bruker metoder definert i MIL-STD-1474D. Når vi sammenligner treningsammunisjon og løsammunisjon med standardammunisjon, ser vi at makstrykk og C-veid sound exposure level er mindre for treningsammunisjon og løsammunisjon. Det betyr at mulig fare for hørselsskader reduseres ved bruk av slik ammunisjon.
View Meta Data