Noen teknologiske betraktninger om nyere fredsoperasjoner

Date Issued
2007
Keywords
Fredsoperasjoner
Teknologi
FN
NATO
Project number
2007/00134
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1998
Collection
Rapporter
07-00134.pdf
Size: 1M
Abstract
Prosjektet Teknologi og forsvar etter 2014 (Tek14) ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har som formål å vurdere langsiktige utviklingstrekk av militærteknologisk art og belyse mulige konsekvenser for fremtidens Forsvar. Én av oppgavene innen Tek14 er å gjøre en analyse av teknologi involvert i dagens fredsoperasjoner; er det mangler eller et forbedringspotensial når det kommer til teknologi i slike operasjoner? Kan man effektivisere oppgaver ved en innføring av ny teknologi? I dag har antall fredsoperasjoner nådd et rekordnivå. Det ble derfor bestemt å se nærmere på fire; International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan, Kosovo Force (KFOR), UN Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) og UN Mission in Sudan (UNMIS). Disse operasjonene er av den nyere generasjon fredsoperasjoner og har hatt, har eller kan få, innslag av operasjoner med relativt høy intensivitet. Det blir i denne rapporten sett spesielt på erfaringer og utfordringer fra KFOR og ISAF, da det er i disse Norge har bidratt mest. Ut fra besøk i KFOR og intervjuer med tidligere ISAF-personell er det gjort en kartlegging av større og mindre utfordringer i disse fredsoperasjonene. Av disse er de største utfordringene overvåkning og trusselen fra improviserte eksplosive innretninger (improvised explosive device, IED). I tillegg er det en utfordring å operere blant en sivil befolkning, da spesielt å skille en opponent ut fra en sivil mengde. Det er flere ting som bør tas hensyn til ved valg av ny teknologi. Én ting er den praktiske anvendelse, en annen er vekten av utstyret, spesielt i tilfeller hvor soldaten skal belastes med dette. Det kan i mange tilfeller være lurt å være oppmerksom på hvilke løsninger større nasjoner tar frem. De ledende nasjoner innen militærteknologi ligger som regel noe foran i utvikling av utstyr som kan brukes i fredsoperasjoner. I tillegg vil slike nasjoner mest sannsynlig være sentrale samarbeidspartnere i de fleste internasjonale operasjoner. Da er det praktisk og effektivt å ha kompatibelt utstyr
At the Norwegian Defence Research Establishment a project entitled “Technology and defence beyond 2014” will, among other things, study technologies involved in peace operations; are there any needs for new technology? Can efficiency in tasks be improved by new technology, by replacing or as an add on to old technology? We have chosen to look at four peace operations; International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, Kosovo Force (KFOR) in Kosovo, UN Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) and UN Mission in Sudan (UNMIS). These are four new generation peace operations and have been, are, or can get high-intensive, at least during shorter periods. We will especially look at experiences and challenges in KFOR and ISAF, since Norway has contributed most in these. With a visit to KFOR and interviews with former ISAF-personnel we have detected areas which are more or less challenging in the two operations. These are surveillance, to handle civilians and improvised explosive devices (IEDs). In choosing new technology it is important to consider weight and efficiency in tasks. In many cases it may be wise to look at the leading nations in military technology. These are most likely a step ahead and the ones that we may cooperate with in future peace operations.
View Meta Data