Noen spesielle teknologiområder

Author
Skogen, Erling (red)
Date Issued
2006
Keywords
Detektorer
Glass
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2578
Collection
Historisk
FFIs-historie-nr10.pdf
Size: 779k
license.txt
Size: 2k
Abstract
Helt fra 1950 hadde instituttet et glassblåserverksted for fremstilling av apparatur for kjemilaboratoriene. Glassblåserverkstedet ble etter hvert et velutstyrt glassteknologisk laboratorium med flere spesialiteter. Allerede i 1954 var det etablert et elektroteknisk laboratorium for fremstilling av trykte kretskort som et av de første i Norge. Denne virksomheten ble etter hvert betydelig oppdatert og instituttet ble etter hvert ledende i Norge på dette området. Det var i første rekke datamaskinkonstruktørene som var forbrukere. Siden kom Penguinprosjektet som en tung forbruker. Penguinsøkeren krevde kunnskaper innen flere spesielle fagområder. Glassmetall sammenføyninger var et slikt område i forbindelse med fremstilling av IR-detektorer. Detektoren krevde også kunnskaper innenfor tynnfilm filterteknikk, som var et helt nytt fagområde. Andre nye fagområder var mikromønsterprossesering, bl.a. for fremstilling av detektorelementer, og tynnfilm hybridteknologi for miniatyrisering av elektronikk. For begge disse områdene og for filterfremstilling ble det opprettet spesielle laboratorier.
View Meta Data