Noen konsepter for datafusjon for undervannsakustisk sensornettverk

Date Issued
2009
Keywords
Sensorer
Akustikk
Målsøking og følging
Project number
2009/01786
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2124
Collection
Rapporter
09-01786.pdf
Size: 1M
Abstract
Denne rapporten beskriver prinsipper for tracking av fartøyer som passerer et undervannsakustisk sensornettverk hvor nodene maler retninger til lyd. Dataene fra nodene kan inkludere målefeil og tvetydigheter. Estimater for posisjoner til lydkilder er derfor ikke entydige posisjoner men angir heller et sett av mulige lokasjoner for lydkildene.
The present report describes principles for tracking targets (vessels) passing by an underwater acoustic sensor network where the nodes measure sound directions. The data from the nodes include errors and ambiguities. Estimates for target positions may reflect uncertainty and give wide sets of possible locations for sound sources.
View Meta Data