Multiple independent levels of security (MILS) : a high assurance architecture for handling information of different classification levels

Date Issued
2009
Keywords
Sikkerhet
Virtuell virkelighet
Operativsystemer
Project number
2008/01999
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2183
Collection
Rapporter
08-01999.pdf
Size: 591k
Abstract
This report provides an overview of the MILS architecture which is a candidate for high assurance military information systems. Future operational network based concepts set security requirements that are not met by existing solutions. In the search for high assurance platforms, MILS based products were the only found that were designed and planned evaluated for the highest assurance levels. The information in this report is based on open sources found on the Internet.
Denne rapporten gir en oversikt over MILS arkitekturen som en kandidat til løsning for militære informasjonssystemer med strenge sikkerhets- og tillitskrav. Fremtidige operative nettverksbaserte konsepter stiller sikkerhetskrav som ikke møtes av eksisterende løsninger. I søk på nettet etter sikre plattformer, var MILS-baserte produkter de eneste som kom opp, som var designet for, og hvor det forelå planer om evaluering til de høyeste tillitsnivåene. Informasjonen i denne rapporten er basert på åpne kilder som er tilgjengelig på Internett.
View Meta Data