Multi-topology routing - QoS functionality and results from CoNSIS field experiment

Date Issued
2013-02-11
Keywords
Nettverksbasert forsvar
Taktisk informasjonsnett
Mobile telekommunikasjonssystemer
Datamaskinnett - Kvalitet
Protokoller
Ruter - Datamaskinnett
Project number
2013/00529
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/985
Collection
Rapporter
13-00529.pdf
Size: 4M
Abstract
This report describes the major contributions of FFI project 1175 to the multinational research project CoNSIS (Coalition Networks for Secure Information Sharing). Norway, France, Germany and the United States participated in the project which focused on efficient and secure information sharing between coalition partners using mobile and deployed networks. We report on mechanisms that can support interconnection of radio networks from different units and different nations. We also describe mechanisms that can improve network resource management and support for differentiated quality of service for traffic in disadvantaged networks. All mechanisms described in this report support IPv6. As part of the Norwegian contributions to CoNSIS a demonstrator was delivered. This demonstrator is based on the Intelligent Tactical IP router. In this report we show the improved functions and their use in heterogeneous mobile military networks. We also report on the performance of these mechanisms in the multinational field test staged by CoNSIS.
Denne rapporten skildrar arbeid som FFI-prosjekt 1175 har gjort for det multinasjonale forskingsprosjektet CoNSIS (Coalition Networks for Secure Information Sharing). Noreg arbeida saman med Frankrike, Tyskland og USA i CoNSIS. Prosjektet hadde som mål å utvikle løysingar for effektiv og sikker informasjonsutveksling mellom koalisjonspartnarar på taktisk og stridsteknisk nivå. Me visar i denne rapporten til løysingar som kan hjelpe til å knytte saman ulike mobile nett basert på ulikt radioutstyr frå ulike nasjonar, og dermed bidra til informasjonsutveksling mellom forskjellige militære einingar og nasjonar. Me skildrar og mekanismar som kan gje ei betre utnytting av resursane i mobile nettverk, og som kan støtte ein viss grad av differensiert tenestekvalitet for trafikk i nettverket. Alle løysningane til CoNSIS støttar IPv6. Som ein del av arbeidet med CoNSIS vart det utvikla ein demonstrator. Demonstratoren er ei vidareutvikling av Intelligent taktisk IP-rutar, som er utvikla i samarbeid med Thales Noreg og Forsvaret. I denne rapporten forklarar me korleis ulike typar funksjonalitet i den taktiske rutaren best kan brukast i eit militært mobilt nettverk. Me rapporterer også frå den multinasjonale felttesten som vart arrangert av CoNSIS, og oppførselen til ruterdemonstratoren vår i denne testen. Mykje av denne informasjonen er også presentert i ein CoNSIS task1 rapport.
View Meta Data