MILKOG - a cognitive radio electronics warfare agent architecture

Date Issued
2012-05-08
Keywords
Elektronisk krigføring
Kommunikasjon
Radio
Project number
2012/00419
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/912
Collection
Rapporter
12-00419.pdf
Size: 2M
Abstract
The report documents investigations, design and development of agent controlled combined communication (COM), electronic surveillance (ES) and electronic attack (EA) nodes. The report outlines an overall architecture for and the conceptual design of the MILKOG communications and electronic warfare agent. The objective of MILKOG is to manage radio transceivers and the radio spectrum in such a way that both communication and electronic warfare requirements are taken into account. The report also describes a reduced-functionality experimental version of the MILKOG agent and multifunction (COM+ES+EA) platform, and documents some initial tests of a small system of MILKOG nodes. The experimental version of MILKOG demonstrates simple dynamic spectrum access where each agent is allowed to make its independent decision on which part of the spectrum to utilize. The demonstration functionality includes video transmission. It also demonstrates the combination of monitoring and jamming to form a reactive communications jammer functionality. It is expected that MILKOG will form an expandable basis for research on combined COM and EW radio nodes and smart communications electronic attack features. While the prototype system and the initial tests of this system provide some level of support for the hypothesis that agent coordinated communication and electronic warfare is beneficial, further work is clearly needed. Suggestions for such further work are provided.
Rapporten skisserer en overordnet arkitektur og konseptuelt design for en software-agent for kommunikasjon og elektronisk krigføring, MILKOG. Hensikten med MILKOG er å styre og koordinere transceivere slik at krav fra både kommunikasjon og elektronisk krigføring blir hensyntatt. Rapporten beskriver også utviklingen av en eksperimentell versjon av MILKOG og en eksperimentell multifunksjons (kommunikasjon, monitorering, elektronisk angrep) plattform. Den eksperimentelle versjonen har redusert funksjonalitet i forhold til totalkonseptet, men demonstrerer en enkel form av dynamisk aksess til radiospektrumet. Demonstrasjonsfunksjonaliteten inkluderer videooverføring, og den demonstrerer også kombinasjonen av elektronisk monitorering og jamming som sammen utgjør en reaktiv jammer. Det er forventet at MILKOG vil utgjøre en utvidbar basis for forskning på kombinerte kommunikasjons- og elektronisk krigføringsnoder, samt for forskning på smarte måter å designe funksjonalitet for elektroniske angrep på kommunikasjonsnettverk. Prototype-systemet, og foreløpige tester av dette, gir støtte for en hypotese om at agent-koordinert kommunikasjon og elektronisk krigføring er nyttig, men det er klart at mer arbeid gjenstår for å belyse denne hypotesen. Rapporten inneholder forslag til videre MILKOG-aktiviteter.
View Meta Data