Military operational systems in field - multiple levels of security

Date Issued
2009
Keywords
Operativsystemer
Virtuell virkelighet
Datasikkerhet
Project number
2009/01137
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2307
Collection
Rapporter
09-01137.pdf
Size: 981k
Abstract
This report examines alternative solutions for handling information of different classifications on the same physical platform. The focus is on technology that is available today or that is expected to be available in the next couple of years. In order to support wide security spans, the solutions have to meet high assurance requirements and certifications. This is particularly the case if an Internet connection is to be included. Both software and hardware solutions are considered. Trusted multi level secure systems belong to the first category as well as thin clients that can connect to different systems in a trusted manner. A hardware based alternative is to have a number of independent computers in the same case, eventually sharing a common console via a hardware switch. Another alternative is to have separate boot media, and reboot the system between the sessions. The last alternative in discussion is based on the MILS architecture (Multiple Independent Levels of Security). MILS is considered to support very flexible and future-oriented solutions, but have several limitations in the short term. It is discussed in the report how the main limitations can be circumvented in order to realize a solution. Related to an example coalition scenario the report outline some MILS based units for the tactical levels, from the coalition head quarter down to the individual soldier.
Denne rapporten ser på alternativer for å kunne håndtere ulike graderinger på samme fysiske plattform basert på teknologi som er tilgjengelig i dag eller som er forventet å bli tilgjengelig de nærmeste par årene. For å kunne støtte et stort graderingsspenn er det nødvendig med systemer som er sertifisert til høyt tillitsnivå. Spesielt vil dette gjelde dersom en Internet tilkobling skal være inkludert. De alternativene som vurderes er både programvare- og maskinvarebaserte løsninger. Til den første kategori hører betrodde, flernivå operativsystemer og tynne klienter som kan benyttes mot flere ulike systemer på en sikker måte. Et maskinvarebasert alternativ er å ha flere uavhengige datamaskiner i samme boks, som eventuelt deler samme konsoll via en fysisk svitsj. Et annet alternativ er å ha separate boot-medier, og starte systemet på nytt mellom sesjonene. Det siste alternativet som diskuteres, er basert på MILS-arkitekturen (Multiple Independent Levels of Security). Denne arkitekturen vurderes å gi de mest fleksible og fremtidsrettede løsningene, men har flere begrensninger på kort sikt. Rapporten viser hvordan en kan komme rundt de viktigste av disse begrensningene for å realisere en løsning. Rapporten tar også for seg et eksempel på et koalisjonsscenario, og gir skisser til MILS-baserte enheter for de ulike taktiske nivåene, fra hovedkvarter ned til den enkelte soldat.
View Meta Data