Mikrobølgeteknikk til ekstraksjon av kjemiske stridsmidler fra jord

Date Issued
2008
Keywords
Analytisk kjemi
Kjemiske stridsmidler
Jord
Mikrobølgeteknikk
Ultralyd
Project number
2008/00643
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2129
Collection
Rapporter
08-00643.pdf
Size: 294k
Abstract
Identifikasjonslaboratoriet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) studerer nye ekstraksjonsteknikker for å bestemme kjemiske stridsmidler (CWA) i ulike matriser. Formålet er å utvikle mer effektive, kostnadsbesparende og raske analytiske metoder for identifikasjon av CWA. Per idag opparbeides prøvene i henhold til “Recommended Operating Procedures for Sampling and Analysis in the Verification of Chemical Disarmament”. Opparbeidelsesprosedyren for jord er basert på bruk av ultralydbad. Det har vist seg at denne teknikken gir varierende gjenfinning av CWA avhengig av jordtypen som opparbeides. Det har derfor vært ønskelig å anvende mikrobølgeteknikk til å opparbeide jordprøver som er forurenset med CWA. Forsøk har blitt utført hvor følgende parametere har blitt studert: jordtype, fuktighet i jorda, løsemiddel og ekstraksjonstemperatur. Det har vist seg at gjenfinningen av sennepsgass, soman og VX fra jord ikke forbedres i betydelig grad ved ekstraksjon i mikrobølgeovn framfor ultralydbad.
The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) is presently studying newly developed extraction techniques for the determination of chemical warfare agents (CWA) in different matrices. The purpose is to develop more efficient, cost-efficient and fast analytical methods for the identification of CWA. FFI prepares the samples in accordance with “Recommended Operating Procedures for Sampling and Analysis in the Verification of Chemical Disarmament”. The procedure for the preparation of soil is based on sonication. This extraction technique gives varying recovery of CWA for the different types of soil. Therefore, it has been of interest to use the microwave extraction technique for the preparation of soil samples spiked with CWA. Experiments have been performed, where the following parameters have been studied: type of soil, amount of water in the soil, solvent and extraction temperature. The experiments showed that the recoveries of sulphur mustard, soman and VX from soil were not significantly improved by microwave extraction compared to extraction by sonication.
View Meta Data