Metoder og verktøy for simulering av hærkapasiteter : sluttrapport for simulatorarbeidet under prosjekt TEKNISK

Date Issued
2010-10
Keywords
Scenarier
Dataspill
Interaktivsystemer
Hæren
Militære kjøretøyer
Project number
2009/01406
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2330
Collection
Rapporter
09-01406.pdf
Size: 1M
Abstract
Prosjektet ”Teknologier for nettverksintegrerte stridskjøretøy” ble oppstartssted for utnyttelse av kommersiell spillteknologi på FFI. Det ble gjennomført flere simuleringseksperimenter basert på utnyttelse av kommersiell spillteknologi. Erfaringene som ble opparbeidet innen planlegging, gjennomføring og analyse av slike eksperimenter, er oppsummert i denne rapporten. I løpet av prosjektperioden vokste aktiviteten til å inkludere simuleringsarbeider i flere hærprosjekter. Aktiviteten førte også til felles scenarioarbeid på tvers av disse materiellprosjekter, og til bedre kvalitet på scenarioarbeidet som utgangspunkt for analyser. De viktigste resultatene av arbeidet er oppsummert i metodekapittelet. I tillegg er en ny metode for å måle læring i simulator vist i kapittelet som beskriver simuleringseksperimentene. Der er også en objektiv metode for å måle scenariokvalitet vist.
The project “Technologies for Network Integrated Combat Vehicles” initiated the exploitation of commercial games technology at FFI. Several simulation experiments were made, utilizing games technology. The knowledge that was obtained in the areas of planning, running and analysing such experiments is summed up in this report. During the project period the simulation activity grew to include activities in several army related projects. The activity also resulted in common scenario work across several material projects, and in improved scenario quality as a starting point for analysis. The most important results of the work are summed up in the chapter on methods. In addition a new approach for measuring learning in simulators is shown in the chapter describing the simulation experiments. A new way to measure scenario quality is also shown.
View Meta Data