Medical radar literature overview

Date Issued
2010
Keywords
Radar - Medisinsk anvendelse
Bibliografier
Project number
2010/00958
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2409
Collection
Rapporter
10-00958.pdf
Size: 120k
Abstract
Dette dokumentet presenterer en oversikt over litteraturen innen feltet medisinsk radar, med hovedfokus p˚a hjerteslag- og pustdeteksjon, ultrabredb˚ands (UWB) medisinsk radar og avbildning i medisinsk radar. Først blir en historisk oversikt over feltet gitt. Dette daterer tilbake til tidlig syttitall, da de første rapportene om bruk av radar til ˚a overv˚ake pust og puls ble utgitt. Siden den tid har antallet bruksomr˚ader og teknologiske tilnærminger til medisinsk radar økt. I de senere ˚arene har vi sett interesse for bruk av UWB radar i medisinske anvendelser. Del to av denne litteraturoversikten er en samling artikler innen feltet. Disse er sortert i kategorier, der hver kategori blir presentert kronologisk etter utgivelsesdato
In this document we present and overview of the literature on medical radar, with main focus on heartbeat and respiration monitoring and detection, ultra wideband (UWB) medical radar and imaging in medical radar. First a historically oriented introduction to the field is given. Literature on the use of radar for heartbeat and respiration detection dates back to the early seventies. Since then, the number of applications and technological approaches has increased. Recent years have spawned an interest in using UWB radar for medical applications. The second part of this literature overview, is a compilation of noteworthy articles in the field. These have been sorted under a number of categories, and each category is presented chronologically.
View Meta Data