Mechanical properties determined by uniaxial compression test at room temperature of DPX-5

Date Issued
2008
Keywords
Sprengstoffer
Testing
Project number
2008/01156
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2115
Collection
Rapporter
08-01156.pdf
Size: 213k
Abstract
Legemer av DPX-5 Lot DDP07J0001E Ch 01/07 har vært presset ved romtemperatur under vakuum med en holdetid på 60 sekunder og en kraft på 2000 kp/cm2 etterfulgt av kompresjonstest for måling av mekaniske egenskaper ved romtemperatur. Gjennomsnittlig oppnådde resultater var med hensyn på maks stress 2.46 MPa, forlengelse ved maks stress 4.26 % og E-modulus 101.0 MPa. Dette er resultater som forventet for denne type komposisjon.
Pellets of DPX-5 Lot DDP07J0001E Ch 01/07 pressed at room temperature under vacuum with a dwell time for 60 s and a force of 2000 kp/cm2 have been tested in uniaxial compressive test at room temperature. Obtained average results for max stress are 2.56 MPa, strain at max stress 4.26% and E-modulus 101 MPa are all as expected.
View Meta Data