Målinger av akselerasjoner på stridsbåt 90N

Date Issued
2001
Keywords
Akselerasjonsmåling
Krigsskip
Project number
2001/04408
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1608
Collection
Rapporter
01-04408.pdf
Size: 14M
Abstract
Rapporten beskriver målinger og analyser av akselerasjoner på Stridsbåt 90N foretatt vinteren og sommeren 2001. Akselerasjonsnivåene som er observert er sammenholdt med grenseverdier for akselerasjonsbelastninger i sivile regelverk for vibrasjoner (NS-ISO 26311/1), passasjerbåtreglementet IMO High Speed Craft Code og frittfall livbåter (DnV). Det er gjort systematiske målinger under ulike sjøtilstander, seilingsretninger i forhold til dominerende bølgeretning og hastigheter. Det er observert akselerasjonsverdier som anses som høye i relasjon til eksisterende regelverk. Samtidig er det observert at akselerasjonsbelastningen reduseres kraftig ved å senke farten, og tildels også ved å endre retning.
View Meta Data