Måling av bekymringsfull høy produksjon av kullos (CO) ved bruk av en kjele med varmeveksler av typen Primus EtaPower

Date Issued
2012-02-27
Keywords
Kokeapparater for feltbruk
Varmevekslere
Project number
2012/00404
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1337
Collection
Rapporter
2012-00404.pdf
Size: 660k
Abstract
Produksjon av kullos (karbonmonoksid) ved bruk av varmevekslerkjelen Primus EtaPowerTM på flere forskjellige kokeapparat er målt. Forsvarets kokeapparat Optimus 111 av både ny og gammel type er benyttet i tillegg til et sivilt kokeapparat av typen Coleman Multifuel modell 550. Forsøkene gjennomføres ved at kjelen fylles med ispellets og settes på kokeapparatet for smelting og koking av is/vann samtidig som kullosproduksjonen og temperaturen i bunnen av kjelen måles. To slike kjeler med is kokes opp like etter hverandre ved hvert forsøk og det gjennomføres forsøk ved både høy og lav effekt for de tre kokeapparatene. Ved høy effekt ligger kullosproduksjonen på ca 450 ml/min i gjennomsnitt når kjelen benyttes på Optimus 111 for både ny og gammel type. Dette er ca 10 ganger høyere verdi enn ved bruk av en vanlig flatbunnet kjele. Kjelen benyttet på det sivile kokeapparatet Coleman gir tilsvarende verdier på ca 1300 og 2000 ml/min ettersom hvordan kjelen plasseres på kokeapparatet. Ved lav effekt ligger verdiene lavere. På bakgrunn av resultatene fra denne undersøkelsen er det grunn til å rette oppmerksomheten mot risikoen ved bruk av denne kjelen med varmeveksler (Primus EtaPowerTM) til koking i telt eller lignende ved ellers ordinære bruksbetingelser. Særlig koking sammenhengende over lenger tid der kjelen fylles med snø/is gjentatte ganger for smelting og koking er forbundet med stor fare.
Carbon monoxide production from the PRIMUS EtaPowerTM Pot (1.7L) used on two different small commercially available camping stoves brands was examined (Optimus and Coleman). This pot was examined both at high and low power level. The carbon monoxide production from the pot used on Optimus 111 at high power level was about 450 ml/min. The corresponding value for Coleman Multifuel modell 550 was between 1300 and 2000 ml/min. This is 10 and 20 times increase in production compared to using an ordinary flat-bottomed pot, for the Optimus and Coleman respectively. Our measurements give reason for warning against the use of this pot (Primus EtaPowerTM) for cooking inside tents or within similar enclosed area. In particular it is advised against cooking continuously over extended periods of time.
View Meta Data