Kvalitet i luftbibldet og ADS-B

Date Issued
2011
Keywords
Lufttrafikkontroll
Testing
Radar
Project number
2011/01500
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1273
Collection
Rapporter
11-01500.pdf
Size: 639k
Abstract
Innenfor FFI-prosjekt 1128 er det definert en aktivitet, Kvalitet i luftbildet, hvor hensikten er å utvikle metoder som kan angi om den nasjonale luftovervåkingen oppnår kravene som stilles til løsning av ulike operative oppdrag. Denne rapporten beskriver hvilke muligheter innføring av ny teknologi innen sivil luftfart der flyene selv kringkaster sin posisjon, Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B), har til å forbedre mulighetene til monitorering av Forsvarets luftovervåkingssystem fra dag til dag. Gjennomgang av lovreguleringen av ADS-B innen luftfarten i Europa og de forventede tekniske minimumskravene viser at ADS-B vil være en like god eller bedre referanse enn GPS fra dedikerte testfly. Operativt bedre fordi ADS-B vil ha en mye større dekning fra dag til dag enn det som er mulig med egne fly. Teknisk bedre fordi ADS-B har en veldefinert og tilgjengelig angivelse av nøyaktigheten til både posisjons- og hastighetsmålingen. En analyse av flytrafikken observert fra Østlandet med Forsvarets ADS-B system viser at allerede dagens ADS-B dekning er velegnet til å beregne de mest nøyaktighetskrevende radarparametere.
FFI project 1128 is developing methods for quality assurance of the recognised air picture. The implementation of new technology for aviation where aircrafts are broadcasting their own position, Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B), gives brand new possibilities to achieve continuous quality assurance of air-surveillance systems. A study of the planned legislations and the recommended minimum technical performance standards shows that ADS-B will be a reference on a level with, or better than, GPS from dedicated test-flights. Operationally better because of the large number of aircrafts available each day. Technically better since ADS-B has a well defined and available measure of position- and speed accuracy. An analysis of available ADS-B transmitting aircrafts from Southern Norway shows that the coverage and accuracy today is sufficient to estimate even the most accuracy demanding radar parameters.
View Meta Data