Kosttilskudd med omega-3-fettsyrer - virkning på immunforsvaret etter langvarig fysiske anstrengelser

Date Issued
2012-02-23
Keywords
Umettede fettsyrer
Immunologi
Project number
2012/00382
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/911
Collection
Rapporter
12-00382.pdf
Size: 953k
Abstract
Ved sterke fysiske anstrengelser reagerer immunforsvaret med forandringer som likner på dem en ser ved blodforgiftning og større skader, blant annet ved å øke produksjonen av en rekke mediatormolekyler som TNF-α, IL-1 β, IL-1 ra, IL-6 m.fl. Formålet med den foreliggende studien var å undersøke om tilskudd av marine oljer på noen måte påvirket disse forandringene. Undersøkelsen ble gjort på soldater ved GSV i tilslutning til en ni-dagers militærøvelse som ble avsluttet med en skimarsj på omkring 65 km. Soldatene ble randomisert til to grupper som enten fikk daglig tilskudd av 1,4 g ω-3 (n=11) eller placebo (n=9). Kosttilskuddet ble gitt første gang seks uker før øvelsen startet. Det ble tatt vanlig hematologi, transaminaser, utvalgte immunologiske variabler i blod, i tillegg til at evnen til stimulert cytokinproduksjon ble undersøkt i ex vivo fullblod. Dessuten gjennomførte deltakerne en fysisk test (step-test) og fylte ut et skjema for symptomer fra muskulaturen. Ved øvelsens begynnelse var det ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene, bortsett fra fettsyremønsteret som bekreftet at deltakerne hadde fulgt protokollen. Heller ikke ved slutten av øvelsen fant vi signifikante forskjeller mellom gruppene, med unntak av at soldatene i ω-3-gruppa anga mindre subjektivt ubehag fra muskulaturen (p = 0,03). Vår konklusjon er at den tilførte mengde marine oljer til kosten ikke ga sikre utslag på utvalgte mål for inflammasjon eller fysisk yteevne i løpet av den ni dager lange øvelsen.
Hard physical strain leads to characteristic alterations in immune system variables, resembling those seen in sepsis and heavy injury, i.a. increased release of a long range of mediator molecules like TNF-α, IL-1 β, IL-1 ra and IL-6. The aim of the present study was to investigate if supplementation with ω-3 fatty acids would influence the above mentioned changes. The study was accomplished in connection with a nine days´ military maneuver at the Garnisonen in Sør- Varanger. The maneuver was rounded off with a ski march of 65 km over three days. The soldiers were randomized to two groups, which were either given a daily supplement of 1,4 g ω-3 (n=11) or placebo (n=9). The supplementation was started six weeks before the maneuver. Our measurements included haematology, transaminases, and selected plasma immune parameters. We also measured LPS-stimulated cytokine production in ex vivo whole blood. The participants even carried out a simple physical test (step-test). Subjective symptoms from the muscles were marked on a Visual Analogue Scale. At the start of the exercise no significant differences were seen between the groups except for plasma fatty acid pattern, which reflected adherence to the protocol. The results were relatively unambiguous and did not reveal any effects of the food supplement. Only one exception was found: members of the ω-3-group reported of less subjective muscular pain (p = 0.03 vs. controls). Our conclusion is that the extra supplementation of marine oils in connection with this nine days´ military maneuver did not influence the selected immune variables or physical performance ability.
View Meta Data