Kildedata for støy fra NM218, MØR, HK 417S, MG3, treningsammunisjon og løsammunisjon

Date Issued
2015-10-17
Keywords
Skuddstøy
Støymåling
Skytefelt
Akustisk kildenivå
Håndvåpen
Project number
15/01748
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1187
Collection
Rapporter
15-01748.pdf
Size: 17M
Abstract
Forsvarsbygg benytter beregningsverktøyet MilNoise til å forvalte støygrensene rundt Forsvarets skyteog øvingsfelt. Når man skal predikere akustisk støy langt unna våpenet, må man måle kildestyrken 5–20 m fra et håndvåpen. Fra disse målingene produserer vi kildedata som MilNoise benytter som startpunkt for beregning av støyutbredelse i terrenget. Denne rapporten inneholder kildedata for støy for 13 kombinasjoner av våpen og ammunisjon, på en form som er egnet for å inkluderes i MilNoise sin database.
This report contains acoustical source data for noise from 13 combinations of weapon and ammunition, on a form suitable for the database of the noise propagation code MilNoise.
View Meta Data