Karakterisering av epoksypolymerer for anvendelse i fiberarmerte komposittmaterialer

Date Issued
2011-01-20
Keywords
Fiberforsterkede komposittmaterialer
Epoksyplast
Testing
Termisk analyse
Project number
2011/00163
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2458
Collection
Rapporter
11-00163.pdf
Size: 2M
Abstract
I dette arbeidet har tre ulike epoksypolymerer som er relevante med tanke på bruk i fiberarmerte komposittmaterialer, blitt studert. De termiske egenskapene til polymerene har blitt kartlagt, da dette er viktig informasjon med tanke på bruk rakettmotorskall. Tilsats av nanopartikler til en av polymerene har også blitt undersøkt. Nanopartikler ventes å kunne bedre de mekaniske og termiske egenskapene. Studien ble utført som en del av sommerstudent Solveig Rørkjærs arbeidsoppgaver sommeren 2009.
Three different epoxy polymers that are frequently used in polymeric fibre-reinforced composites were investigated. The study was particularly focused on the thermal properties of the polymers. Knowledge about the thermal behaviour is very important for use of the polymers in applications such as rocket motor cases. Nanoparticles were added to one of the epoxy polymers. The addition of nanoparticles is expected to improve the mechanical, as well as the thermal, properties. The study was performed as a part of the summer internship of Solveig Rørkjær in the summer of 2009.
View Meta Data