Islamic Jihad Union - al-Qaida´s key to the Turkic world

Date Issued
2009
Keywords
Terrorisme
Pakistan
Afghanistan
Project number
2009/00687
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2112
Collection
Rapporter
09-00687.pdf
Size: 467k
Abstract
The Turkic peoples have assumed a relatively marginal role in global jihadism. The group Islamic Jihad Union (IJU) appears to have changed this. It broke off from the Islamic Movement of Uzbekistan in 2002, after the fall of the Taliban. The leadership and core fighters appear to be Uzbek, and the group’s ideology draws on traits from both sociorevolutionary Islamism and global jihadism. The group refers to Uzbekistan and Germany as enemies, but there is little evidence of following up the words with deeds. The bulk of IJU attacks have been against American, British and Afghan National Army soldiers in Afghanistan. One of the IJU’s most important communication outlets is a Turkish-language website called Şehadet Zamanı. It is uncertain whether the choice of language is deliberate or not, but it is likely to draw fame from the Turk and Kurd populations living in Turkey and Germany, as well as Turkic speakers in Central Asia. In September 2007 a terrorist cell associated with the IJU was arrested in Germany. The cell had planned to build three sizeable hydro peroxide bombs and attack the Uzbek and American consulates in Germany, along with the U.S. Ramstein Airbase. The group was led by a German convert and consisted mainly of Turks and German converts. Among the cell members were people who had spent time in Mir Ali in Waziristan, where the IJU is based. Persons with connections to the cell have also turned up in IJU propaganda videos, apparently receiving training from, and operating in, both Afghanistan and Pakistan. In March 2008, Germany got its first suicide bomber; the Bavarian Turk, Cüneyt Çiftçi, blew himself up when striking an American base in Afghanistan. The German convert Eric Breininger has also started featuring in IJU’s propaganda, where he has threatened Germany with terrorist attacks. The IJU appears closely connected to two groups in Mir Ali, where they have their base. They appear to cooperate closely with a group of Arab fighters which was led, until his death, by the alQaida-affiliated Abu Laith al-Libi. There has been speculation that he was the driving force behind the the IJU’s efforts to take the fight to the West. The other main IJU ally is the Taliban commander Jalaluddin Haqqani, and his son Sirajuddin. They want a more Afghanistan-centred fight, and prefer the jihadists to focus their efforts in Afghanistan. After Abu Laith’s death there have been few signs of global ambitions, but if someone with similar ambitions is capable of taking his place, the IJU is poised to create more cells in Germany. Such a development may also give al-Qaida a foothold among radicals of the Turkic peoples.
De tyrkiske folkene har vært av marginal betydning i global jihadisme. Gruppen Islamic Jihad Union (IJU) kan vise seg å endre dette. Den brøt ut fra Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) i 2002, etter Talibans fall. Lederskapet og kjernen av krigere ser ut til å være usbekere, og ideologien trekker på elementer av sosiorevolusjonær islamisme og global jihadisme. Gruppen nevner Tyskland og Usbekistan ofte, men det er lite som tyder på at de følger opp ordene med handling. Hovedvekten av angrep utført av IJU har vært mot amerikanske og britiske soldater i Afghanistan, samt soldater fra den afghanske hæren. En av IJUs viktigste kommunikasjonskanaler er en tyrkisk-språklig nettside kalt Şehadet Zamanı. Det er uklart hvorvidt valget av språk er bevisst, men valget vil gjøre gruppen kjent blant militante islamister blant kurdere og tyrkere i Tyrkia og Tyskland, samt blant de tyrkiskspråklige folkene i Sentralasia. I september 2007 ble en terroristcelle med tilknytning til IJU pågrepet i Tyskland. Cellen planla å lage tre ganske kraftige bomber av hydrogenperoksid for å angripe den amerikanske flybasen i Ramstein, samt de usbekiske og amerikanske konsulatene i Tyskland. Gruppen ble ledet av en tysk konvertitt og bestod i hovedsak av tyrkere og tyske konvertitter. I kretsen rundt cellen fantes militante islamister som har oppholdt seg i området Mir Ali i Waziristan, der IJU har sin base. Personer med tilknytning til cellen har også dukket opp i IJUs propagandavideoer, mens de trener eller tar del i operasjoner i Afghanistan og Pakistan. I mars 2008 fikk Tyskland sin første selvmordsbomber, da den bayerske tyrkeren Cüneyt Çiftçi utførte et selvmordsangrep mot en amerikansk militærleir i Afghanistan. Den tyske konvertitten Eric Breininger har også begynt å dukke opp ganske ofte i IJUs propagandamateriell, hvor han fremsetter trusler om terrorangrep mot Tyskland. IJU ser ut til å være nært knyttet til to grupper i Mir Ali, der de har sin base. De ser ut til å ha et nært samarbeid med en gruppe arabiske krigere som inntil hans død ble ledet av den al-Qaidaaffilierte Abu Laith al-Libi. Det har blitt spekulert i hvorvidt han var drivkraften bak IJUs forsøk på å ta kampen til Vesten. IJUs andre viktige allierte er Taliban-kommandanten Jalaluddin Haqqani og hans sønn Sirajuddin. De ønsker en mer Afghanistan-orientert kamp, og foretrekker at jihadistene fokuserer sine krefter i Afghanistan. Etter Abu Laiths død har det vært få tegn på IJUs globale ambisjoner, men skulle noen med lignende ambisjoner ta over etter ham, er IJU rede til å skape flere celler i Tyskland. En slik utvikling kan også gi al-Qaida et fotfeste hos militante islamister blant de tyrkiske folkene.
View Meta Data