Ionosfæreforskning

Author
Skogen, Erling (red)
Date Issued
2005
Keywords
Ionosfæren
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2587
Collection
Historisk
FFIs-historie-nr19.pdf
Size: 2M
license.txt
Size: 2k
Abstract
Studier av ionosfæren har lange tradisjoner i Norge, først og fremst knyttet til nordlyset. Det var Leiv Harang som ledet denne forskningen ved Nordlysobservatoriet i Tromsø. Etter at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) hadde etablert seg på Kjeller etter Den annen verdenskrig ble disse målingene overtatt av Avdeling for telekommunikasjon (Avd T). Siden har det vært en kontinuerlig utvikling i ionosfæreforskningen ved instituttet. Dette er et av de stedene på FFI hvor det har vært drevet grunnforskning, og herfra er det kommet mange doktorgrader. Instituttets ionosfæreforskere har i flere sammenhenger vært ledende på dette området, både når det gjelder forståelsen av ionosfæren og de praktiske forsøk. Gruppen har også deltatt med utstyr i satellitter og internasjonale forsøk rundt omkring i verden. Det var denne gruppen som tok initiativet til opprettelsen av Andøya Rakettskytefelt (ARS). Her kunne de skyte raketter med måleutstyr inn i ionosfæren og gjøre sine målinger der. Etter hvert har ARS utviklet seg til å bli et viktig internasjonalt skytefelt med forskere fra en rekke land. Ionosfæregruppen har også hatt forskjellige oppdrag i forbindelse med bruk av satellitter. Eivind Thrane har vært en fremtredende forsker på dette området og har fått Kongens fortjenestemedalje i gull for sin mangeårige innsats for ionosfæreforskningen i Norge. Han har fortalt om virksomheten i ionosfæregruppen ved FFI. Andre bidragsytere er Finn Lied, Bjørn Landmark og Jan Trøim.
View Meta Data