Intermediate scale gap test of MCX-6002

Date Issued
2015
Keywords
Testing
Sprengstoffer
Project number
2015/02184
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1215
Collection
Rapporter
15-02184.pdf
Size: 4M
Abstract
The main explosive filling in munitions must have properties that fulfill the IM-requirements in STANAG 4439. An important property for several of the IM threats is the shock sensitivity of the explosive filling. With that background, a Chemring composition MCX-6002 containing NTO/TNT/RDX (51/34/15) have been tested for shock sensitivity in Intermediate Scale Gap Test according to STANAG 4488 Ed 2. MCX-6002 is a melt-cast composition. The density difference between melted and solid material is significant, resulting in challenges to obtain high quality of the fillings. Tested gap test tubes had an average filling density of 95.7 + 1.5 % of theoretical maximum density. X-ray of the tubes showed good filling homogeneity in the bottom of the tube. The areas of low density, containing pores and voids, were concentrated in the upper part of the tubes. During testing all tubes were therefore initiated from the bottom. The obtained result of 40.5 kbar indicates that MCX-6002 has low shock sensitivity, and is a promising candidate as main filling for munitions to achieve the IM requirements.
Hovedsprengstoff må ha egenskaper som tilfredsstiller kravene til IM (Insensitive Munitions) gitt i STANAG 4439. En viktig egenskap for å motstå flere av IM-truslene er sjokkfølsomheten til sprengstoffyllingen. Med denne bakgrunnen har Chemring-komposisjonen MCX-6002 med sammensetning NTO/TNT/RDX (51/34/15) vært testet for sjokkfølsomhet i Intermediate Scale Gap Test i henhold til STANAG 4488 Ed 2. MCX-6002 er en smelt-støp komposisjon. Forskjellen i tetthet mellom flytende og fast masse er stor, noe som gir utfordringer med å oppnå god kvalitet og tetthet på støpte fyllinger. For de testede gaptestrørene har sprengstoffyllingene i gjennomsnitt en tetthet på 95,7 + 1,5 % av teoretisk maksimum tetthet. Røntgen av rørene viser imidlertid en god homogenitet for nedre halvdel av fyllingene og at områder med lav tetthet, porer og tomrom er konsentrert i den øvre delen av rørene. Av den grunn ble rørene initiert fra bunn. Resultat for MCX-6002 med en 50 % sannsynlighet for initiering var 40.5 kbar. Dette er en svært lav sjokkfølsomhet, og viser at MCX-6002 er en komposisjon med stort potensial for å oppnå gode IM-egenskaper for ammunisjon hvor den benyttes som sprengstoffylling.
View Meta Data