Influence of helmet on blast propagation into the brain - literature survey

Date Issued
2016-12-19
Keywords
Hjelmer
Sjokkbølger
Hjerneskader
Project number
16/02314
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1309
Collection
Rapporter
16-02314.pdf
Size: 5M
Abstract
It has been known for a long time that blast waves can cause brain damage to military personnel. However, only recently questions have been asked about how helmet use can influence the shock wave propagation into the brain. In this report we review the research that has been performed on this topic. This research has mostly been of experimental and numerical character. In any case, the results are very clear. Assuming that the helmet is padded so that shock waves can not freely propagate into the space between skull and helmet, it is beneficial for soldiers to use helmets. This will lead to a reduction of the pressure amplitude inside the brain, as well as having the advantage of also protecting against other threats.
Det har vært velkjent i lengre tid at sjokkbølger fra eksplosjoner kan forårsake hjerneskade hos militært personell. Imidlertid er det først relativt nylig at det har blitt stilt spørsmål ved om bruk av hjelm kan ha en dempende eller eventuelt forsterkende effekt på trykkforplantningen inn i hjernen. I denne rapporten gjennomgår vi forskningen som er gjort på dette temaet. Denne er forskningen er hovedsakelig av eksperimentell eller numerisk karakter. Konklusjonen er svært entydig. Forutsatt at hjelmen har polstring som hindrer fri bevegelse av sjokkbølger inn i mellomrommet mellom hodeskalle og hjelm, så er det en klar fordel for soldater å benytte hjelm. Det gir en reduksjon av trykknivået inne i hjernen, samtidig som også hjelmen selvsagt beskytter mot andre trusler.
View Meta Data